THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 67
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Razmjena informacija"

Komisija može donijeti provedbene akte općeg područja primjene radi određivanja aranžmana za razmjenu informacija između nadzornih tijela elektroničkim putem i između nadzornih tijela i Odbora, osobito standardiziranog formata iz članka 64. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 93 stavku 2.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!