THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 59
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Izvješća o aktivnostima"

Svako nadzorno tijelo sastavlja godišnje izvješće o svojim aktivnostima kojima može biti obuhvaćen popis vrsta kršenja o kojima je izviješteno i vrste mjera poduzetih u skladu s Članak 58. stavkom 2. Ta se izvješća prosljeđuju nacionalnom parlamentu, vladi i drugim tijelima kako je određeno pravom države članice. Ona moraju biti dostupna javnosti, Komisiji i Odboru.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!