THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Članak 54
EU Opća uredba o zaštiti podataka
"Pravila za osnivanje nadzornog tijela"

1. Svaka država članica zakonom predviđa sve od navedenog:
(a) osnivanje svakog nadzornog tijela;
(b) kvalifikacije i uvjete prihvatljivosti potrebne za imenovanje članom svakog nadzornog tijela;
(c) pravila i postupke za imenovanje člana ili članova svakog nadzornog tijela;
(d) trajanje mandata člana ili članova svakog nadzornog tijela ne kraćeg od četiri godine, osim za prvo imenovanje nakon 24. svibnja 2016., a čiji dio može trajati kraće ako je to potrebno kako bi se zaštitila neovisnost nadzornog tijela putem postupka postupnog imenovanja;
(e) jesu li član ili članovi svakog nadzornog tijela prihvatljivi da budu ponovno izabrani i, ako jesu, na koliko mandata;
(f) uvjete kojima se uređuju obveze člana ili članova osoblja svakog nadzornog tijela, zabrane djelovanja, poslova i pogodnosti koji nisu u skladu s tim tijekom i nakon mandata te pravila kojima se uređuje prestanak radnog odnosa.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Član ili članovi i osoblje svakog nadzornog tijela podliježu, u skladu s pravom Unije ili pravom države članice, obvezi čuvanja profesionalne tajne i za vrijeme mandata i nakon njegova završetka, s obzirom na sve povjerljive informacije koje doznaju tijekom obavljanja svojih dužnosti ili izvršavanja svojih ovlasti. Tijekom svojeg mandata ta se dužnost čuvanja profesionalne tajne posebno primjenjuje na izvješćivanje pojedinaca o kršenjima ove Uredbe.