úir 3
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

(3) Le Treoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), féachtar le cosaint ceart bunúsach agus saoirsí bunúsacha daoine nádúrtha a chomhchuibhiú i ndáil le gníomhaíochtaí próiseála agus féachtar le saorshreabhadh sonraí pearsanta a áirithiú idir na Ballstáit.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!