úir 28
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

(28) Is féidir, trí ainm bréige a chur i bhfeidhm ar na sonraí pearsanta, na rioscaí a laghdú do na hábhair sonraí lena mbaineann agus cuidiú le rialaitheoirí agus próiseálaithe a gcuid oibleagáidí cosanta sonraí a chomhlíonadh. Ní bheartaítear, le "ainm bréige a chur i bhfeidhm" a thabhairt isteach go sainráite sa Rialachán seo bac a chur ar aon bhearta eile cosanta sonraí.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!