úir 27
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

(27) Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le sonraí pearsanta daoine éagtha. Féadfaidh na Ballstáit foráil a dhéanamh do rialacha i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta daoine éagtha.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!