úir 169
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

(169) Ba cheart don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme atá infheidhme láithreach a ghlacadh más rud é go nochtar leis an bhfianaise atá ar fáil nach ndéanann tríú tír, críoch nó earnáil shonraithe sa tríú tír sin nó eagraíocht idirnáisiúnta leibhéal leordhóthanach cosanta a áirithiú, agus go n-éilítear amhlaidh ar mhórfhorais práinne.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!