úir 134
AE An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

(134) Ba cheart do gach údarás maoirseachta, i gcás inarb iomchuí, páirt a ghlacadh in oibríochtaí comhpháirteacha le húdaráis mhaoirseachta eile,. Ba cheart é a bheith d'oibleagáid ar an údarás maoirseachta iarrtha freagairt don iarraidh laistigh de thréimhse shonraithe ama.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!