Perus 161
EU yleinen tietosuoja-asetus

(161) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 536/2014 (15) asiaankuuluvia säännöksiä olisi sovellettava suostumukseen osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviin tieteellisiin tutkimustoimiin.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!