THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


artikla 74
EU yleinen tietosuoja-asetus
"Puheenjohtajan tehtävät"

1. Puheenjohtajalla on seuraavat tehtävät:
a) kutsua koolle tietosuojaneuvoston kokoukset ja valmistella kokouksen asialista;
b) antaa tietosuojaneuvoston artikla 65 nojalla antamat päätökset tiedoksi johtavalle valvontaviranomaiselle ja osallistuville valvontaviranomaisille;
c) varmistaa, että tietosuojaneuvosto hoitaa tehtävänsä oikea-aikaisesti, erityisesti suhteessa artiklassa 63 tarkoitettuun yhdenmukaisuusmekanismiin.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Tietosuojaneuvoston on vahvistettava työjärjestyksessään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävänjako.