põhjus 161
EL isikuandmete kaitse üldmäärus

(161) Kliinilisi uuringuid hõlmavates teadusuuringutes osalemiseks nõusoleku küsimiseks tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 536/2014 (15) asjakohaseid sätteid.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!