důvod 70
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů

(70) Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, měl by mít subjekt údajů právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s daným přímým marketingem, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování. Na toto právo by měl být subjekt údajů výslovně upozorněn a toto právo by mělo být uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací.
=> Článek: 4, 22
=> důvod: 47

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!