THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Článek 74
EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů
"Úkoly předsedy"

1. Předseda plní následující úkoly:
a) svolává zasedání sboru a připravuje pro ně pořad jednání;
b) oznamuje rozhodnutí přijatá sborem podle Článek 65 vedoucímu dozorovému úřadu a dotčeným dozorovým úřadům;
c) zajišťuje včasné plnění úkolů sborem, zejména v souvislosti s mechanismem jednotnosti uvedeným v Článek 63.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Sbor stanoví ve svém jednacím řádu rozdělení úkolů mezi předsedu a místopředsedy.