основание 3
EC Общ регламент относно защитата на данните

(3) Целта на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) е да се хармонизира защитата на основните права и свободи на физическите лица по отношение на дейностите по обработване на данни и да се осигури свободното движение на лични данни между държавите членки.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!