основание 169
EC Общ регламент относно защитата на данните

(169) Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение, когато наличните доказателства свидетелстват, че трета държава, територия или конкретен сектор в тази трета държава, или международна организация не осигуряват адекватно ниво на защита, и наложителни причини за спешност изискват това.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!