основание 132
EC Общ регламент относно защитата на данните

(132) Дейностите на надзорния орган за повишаване на обществената осведоменост следва да включват специални мерки, насочени към администраторите и обработващите лични данни, в това число микропредприятията и малките и средните предприятия, както и физическите лица, особено в образователен контекст.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!