Член 96
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Връзка с по-рано сключени споразумения"

Международните споразумения, включващи предаване на лични данни на трети държави или международни организации, които са сключени от държавите членки преди 24 май 2016 г и са съобразени с правото на Съюза като приложими преди посочената дата, остават в сила, докато не бъдат изменени, заменени или отменени.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!