THE CHAPTERS 6 und 7 ARE RELEVANT FOR THE AUTHORITIES (Articles 51-76)


Член 76
EC Общ регламент относно защитата на данните
"Поверителност"

1. Обсъжданията на Комитета са поверителни, когато Комитетът счита това за необходимо, както е посочено в процедурния му правилник.

NEW: The practical guide PrivazyPlan® explains all dataprotection obligations and helps you to be compliant. Click here!2. Достъпът до документи, предоставени на членове на Комитета, експерти и представители на трети страни, се урежда с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (21).